Elio_Le_111199

عني Mình theo pp Trend Following (Đánh theo xu hướng), xác định xu hướng chính bằng cách kết hợp các yếu tố: - PRICE BREATH (Hơi thở giá) + EMAs + Chart Pattern - Phân tích đa khung thời gian - Fibonaci + Oscillator indicator - Fundamental Analysis (FA)
𝙁𝙞𝙣𝙖𝙣𝙘𝙞𝙖𝙡 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖𝙣𝙩 | 𝘾𝙝𝙖𝙧𝙩𝙞𝙨𝙩 | 𝙎𝙩𝙧𝙚𝙖𝙢𝙚𝙧 | 𝙏𝙧𝙖𝙙𝙚 𝘾𝙤𝙖𝙘𝙝 | Trading for living, easy or not easy? Let's trade together ! Click follow and see more trading ideas below. Many thanks.
لا توجد تحليلات هنا، لكن هناك تحليلات في إصدارات إقليمية أخرى من TradingView
1
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
5
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
1
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
1
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
0
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
0
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
0
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
0
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
0
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
0
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
0
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
2
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
0
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
0
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
0
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
1
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
0
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
2
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
0
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
4
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
44245
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
977
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
3526
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
110072
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
3778
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
43705
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
9746
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
10157
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
3018
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
3898
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
2565
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
436
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
616225
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
460
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
38214
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
63
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
213
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
748
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
53
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
100
0
0
رسالة تابع تُتابع إلغاء المتابعه
نوع
الوصول إلى النص البرمجي
الخصوصية